Nyheter

Så startar vi 2021

God Jul och ett Gott Nytt år önskar styrelsen samtliga medlemmar! Under de sista veckorna av 2020 har SBJF´s styrelse tagit en kontakt med den nya handläggaren som hanterar revisionen av jaktmedel på Naturvårdsverket (NV) […]

Nyheter

Bågjakt i Litauen

EBF meddelar att Litauen ändrar jaktlagen så att jakt med pilbåge nu blir tillåten. Under innevarande år skall regler och förordningar skrivas, dessa skall träda i kraft 2022. Efter Perestrojkan och Sovjetunionens fall blev det möjligt […]

Nyheter

Möte på Naturvårdsverket

Som ordförande i Svenska Bågjägareförbundet (SBJF) deltog jag vid möte på Naturvårdsverket (NV) rörande NV´s uppdrag och tidigare remiss om förändringar i jaktmedel. Mötet ägde rum torsdag den 12 Mars. För SvJF räkning deltog Riksjaktvårdskonsulent […]

Nyheter

Bågjaktrutredningen

Sveriges lantbruksuniversitets vetenskapliga råd för djurskydd har nu kommit med sitt yttrande om jakt med pil och båge. Rådet tar inte någon konkret ställning vad gäller för eller emot införande av bågjakt. I SLU:s yttrande nämns att […]

Nyheter

Besök på Riksdagen

Ditt förbunds representanter fick möjligheten att uppvakta delar av Riksdagens Jordbruksutskott under onsdag förmiddag. Under uppvaktningen gav vi en bild av det nuvarande läget med tillhörande historia och lokala krav  för bågjakten i Skandinavien och […]

Nyheter

Dags för medlemsavgift

Hej Bågjägare. Vi hoppas du vill fortsätta stödja oss i vårt arbete för bågjakt i Sverige även detta år. Vi fortsätter vårt täta samarbete med Svenska Jägarförbundet och upprätthåller kontakter med Naturvårdsverket (NV) i frågan […]