Så startar vi 2021

God Jul och ett Gott Nytt år önskar styrelsen samtliga medlemmar!

Under de sista veckorna av 2020 har SBJF´s styrelse tagit en kontakt med den nya handläggaren som hanterar revisionen av jaktmedel på Naturvårdsverket (NV) och hon bekräftar att översynen av Jaktmedel är aktiv igen. Förbundet har begärt ett möte för att ge den nya handläggaren den bakgrund som finns i ärendet och komplettera med skrivelser som tillkommit och ge möjlighet till ytterligare kommunikation gällande utveckling i våra grannländer. Vi går vidare med grunden i det förslag som Bågjägareförbundet tillsammans med Svenska Jägareförbundet utarbetat tidigare. Enligt envisa rykten så skall det nya förslaget från Naturvårdsverket bland annat innehålla justeringar där Klass 1 ammunition med homogenakulor (koppar) ges möjlighet att ha en lägre vikt (en justering som redan skett i bland annat Finland och som diskuteras i Norge). Ett reviderat förslag för jaktmedel kan komma att sändas på remiss under 2021.