Naturvårdsverket återupptar arbetet med nya jaktmedel efter uppehåll.

Naturvårdsverket meddelar att de återupptar arbetet med nya jaktmedel.

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Remisser-och-Yttranden/Remisser/Remisser-2018/Forslag-till-nya-foreskrifter-om-jaktmedel/?fbclid=IwAR3oiatV7SHdsTfgLDI55t3P6QKrhSsm3EwQU3t97HxLgXkmtzOdxpls6MY