Jag vill bli bågjägare! Jag har dock ingen förkunskap om jakt.
Som ordet ”bågjägare” säger, är det jakt som är vårt främsta intresse. Det första du behöver göra är att avlägga svensk jägarexamen i alla sina delar.
Information om hur detta går till hittar du på Svenska Jägareförbundets eller Jägarnas Riksförbunds hemsida.
Har du genomgått Jägarexamen, bör du skaffa dig praktisk erfarenhet av jakt.
Du kan förstås också skaffa dig erfarenhet av bågskytte samtidigt.

Jag vill bli bågjägare! Jag är jägare, jag har dock ingen förkunskap om pilbågar.
Det bästa är att prova skjuta med pilbåge hos en lokal bågjägarklubb. Där kan du få adekvat information och instruktion. Vissa bågskytteklubbar kan även ha kompetens. Har du en SBJF lokalklubb nära dig, eller en av de pilbågsförsäljare som håller på med bågjakt, alternativt en kunnig vän, så duger de förstås lika bra.
Har du skjutit några gånger vill du kanske skaffa egen pilbåge och utrustning. Det vänder du dig till någon av de olika återförsäljare som håller på med bågjakt. De hjälper dig säkert gärna att välja en båge, pilar och övrig utrustning som passar dig. De har även begagnade bågar som fungerar lika bra som en sprillans ny båge.
Har du ingen förkunskap om pilbågar avråder vi från att köpa en båge utan att först ha pratat med någon som har erfarenhet inom området. Pilbågen behöver precis som hagelvapnet vara anpassad och inställd för dig personligen. Även här hjälper dig återförsäljaren eller en kunnig person att komma tillrätta.
Därifrån gäller det att öva, öva, öva.
Ta gärna kontakt med en lokalklubb, även om den ligger långt bort, det är värt mycket även om du bara kan ta dig dit en eller två gånger om året.
Glöm inte att bli medlem i SBJF!

Jag vill bli bågjägare! Jag är jägare och har skjutit pilbåge tidigare.
Börja med att bli medlem i SBJF och söka upp lokalklubbar för att få kontakt med andra bågjägare.
Som för alla andra jaktmedel, gäller också för bågjakt att skaffa sig rätt utbildning. Svenska Bågjägareförbundet erbjuder kurser som kallas ”Bågjägarskolan”. Där ingår gedigen utbildning om hur man använder pilbåge till jakt. Information om hur mycket kursen kostar, vart och när nästa tillfälle att delta finns, annonseras på SBJF’s hemsida.
Det är viktigt att veta att det i dagsläget inte är tillåtet att jaga med pilbåge i Sverige!
Vill man jaga med pil och båge, behöver man i nuläget en utbildning som kan användas utomlands. I Bågjägarskolan ingår IBEP (International Bowhunting Education Program). Detta är ett certifikat som berättigar – efter betalt jaktkort och skytteprov – till jakt i bland annat Danmark och på Åland.
Det är även möjligt att ta Dansk Bågjägarexamen. Den berättigar – efter betalt jaktkort och skytteprov – till att jaga med pil och båge i Danmark.

Jag vill gärna jaga med pilbåge. Vilken utbildning krävs?
Som ordet ”bågjägare” antyder, är man i första hand jägare. Detta förutsätter en hel Svensk Jägarexamen. Där ingår teori, hagelprov, småviltsprov och högviltprov.
Mer information hittar du på Svenska Jägareförbundets- eller Riksjägarnas hemsida.
Därifrån finns det flera alternativ.
Man kan delta i en av våra kurser ”Bågjägarskolan”. Man får en gedigen utbildning inom området. Deltar man även vid skytteprovet och teoriprovet, har man möjlighet att få en internationell utbildning kallad IBEP (Internation Bowhunting Education Program).
IBEP krävs för bågjakt i många länder inom och utom EU.
Information om hur mycket kursen kostar, vart och när nästa tillfälle att delta finns, annonseras på SBJF’s hemsida.
Ett annat alternativ är att delta i den danska bågjägarutbildningen (Dansk Prøve).
Efter avslutat utbildning gäller de olika ländernas regler för att jakt där.
Åland kräver ett årligt skjutprov och – självklart – betalt jaktkort.
Danmark kräver ett skjutprov som gäller i fem år, plus betalt jaktkort.

Vilken utrustning krävs för bågjakt och vad kostar den?
Priserna kan variera mycket. Det bästa är att kontakta en av återförsäljarna som säljer bågjaktsutrustning Dessa kan hjälpa dig med prisexempel och att välja rätt utrustning för just dig.
Som med all annan utrustning kan priserna variera kraftigt. Ska man köpa begagnat eller nytt? Ska man välja enkel- eller en avancerad-utrustning? Köper man dessutom prylar som egentligen inte behövs, kostar även den pengar.
I runda tal kan man säga att en hel bågjaktsutrustning kan kosta från 5000 skr, upp till 20000 skr.
Det säkraste är att ta kontakt med en återförsäljare eller lokalklubben, där kan du få råd och hjälp.

Var får man jaga med pilbåge?
Det är i nuläget inte lovligt att jaga eller fiska med pilbåge i Sverige.
Det finns ett antal länder där det är tillåtet att jaga med pilbåge. De närmaste är Finland, Åland och Danmark i Europa kan du jaga i en rad länder som Bulgarien, Frankrike, Italien, Portugal, Spanien, Ungern m.fl., givetvis hela Nordamerika, stora delar av Afrika och Sydamerika, Australien och Nya Zeeland samt en rad länder i Asien …
Alla länder har speciella regler som gäller för bågjakten. Det är inte bara reglerat vilka utbildningar som krävs, utan också hur pilen och pilbågen måste se ut.
Det gäller att informera sig innan man börjar planera sin jaktresa, vilka lagar och regler som gäller på det jaktresmål du valt.

Vad krävs för att få jaga i Danmark?
Under förutsättning att du har rätt att jaga i Sverige, kan du avlägga dansk bågjägarexamen (Dansk Prøve). Du måste då skjuta godkänt varje år under de fem år som Dansk Buejagt Prøve gäller, för att upprätthålla rätten att få jaga med pilbåge i Danmark.
Alternativt genomgår du IBEP (International Bowhunting Education Program) via SBJF’s Bågjägarskola och åker till Åland och skjuter deras årliga skjutprov. Då får du ett intyg som bekräftar att du klarat skjutprovet.
Skjutprovet och svensk jaktkort kan då skickas till Danmark med begäran att få danskt ”Jakttegn” med ”buejagt” tillagt.
Information om hur mycket SBJF:s Bågjägarskola kostar, vart och när nästa tillfälle att delta finns, annonseras på SBJF’s hemsida.

Vad krävs för att klara IBEP/Bågjägarskolan?
Du skall ha deltagit i kursen under två dagar.
Du skall kunna svara rätt på 36 av 40 frågor som behandlar pilbågen som jaktmedel.
Du skall träffa 5 av 6 viltfigurer i naturlig storlek i vitalområdet på jaktmässiga avstånd 5-25 meter med en pilbåge som kan användas för jakt på klövvilt. Provet kräver pilar som är försedda med jaktspetsar som har fasta blad, min diameter 25 mm.

Vad krävs för att jaga på Åland?
Under förutsättning att du har rätt att jaga i Sverige och har Jägarexamen, kan du ta del i SBJF’s Bågjägarskola med målsättningen att få IBEP (International Bowhunting Eduction Program).
Med denna utbildning är det möjligt att åka till Åland och skjuta det årliga skjutprovet, som är förutsättning för att få jaga med pil och båge där.
Information om hur mycket SBJF:s Bågjägarskola kostar, vart och när nästa tillfälle att delta finns, blir annonserad på SBJF’s hemsida.

Hur tränar jag skytte för bågjakt?
Det första som behöver nämnas är: Säkerheten först!
Se till att varken personer eller egendom riskerar att skadas när du övar eller hanterar din pilbåge!
Har du möjlighet att öva på egen mark eller är ute på ett lämpligt ställe i naturen bör du komma ihåg att ha bra översyn över skytteområdet. Du är liksom vid annat skytte ansvarig för de pilar/projektiler du släpper. Utöver det gäller det att ha säkert och tillräckligt stort pilfång.
Ett stor lokal eller byggnad fungerar naturligtvis utmärkt för inomhusträning
Lokalklubbar har oftast sina egna 3D-banor, som är anlagda så att det är möjligt att öva när du har möjlighet.
De allra flesta bågjägare tränar regelbundet på en jaktskytte, 3D-bana eller liknande. Träna att skjuta från varierande avstånd och från olika jägarmässiga positioner, som sittande, knästående och så vidare.
Det finns mål att köpa från återförsäljarna. Med lite kreativitet kan man bygga ett eget mål som passar för ändamålet.

Det finns ingen lokalklubb i närheten. Vad gör jag?
Vi bågjägare är inte många jämfört med det totala antalet jägare i Sverige. En lokalklubb kan därför vara ganska långt ifrån dig. Försök trots detta ta kontakt med närmaste klubb och besök någon gång en av deras jaktstigar eller träffar.
Försök att hitta några likasinnade och starta en egen lokalklubb, SBJF kan hjälpa dig finna dessa personer i vårt medlemsregister. Det krävs inte mer än några mer eller mindre regelbundna träffar per år och ett ställe där man kan ställa upp ett mål att skjuta på.
Ta gärna kontakt med någon i SBJF’s styrelse för att få er lokalklubb annonserad på hemsidan, Förbundet stödjer givetvis alla som vill sprida kunskap om jakt med pil och båge.