Bågjakt i Litauen

EBF meddelar att Litauen ändrar jaktlagen så att jakt med pilbåge nu blir tillåten. Under innevarande år skall regler och förordningar skrivas, dessa skall träda i kraft 2022.

Efter Perestrojkan och Sovjetunionens fall blev det möjligt för allmänheten att jaga i Litauen. I samband med att man gick med i EU harmoniserades jaktlagen och av misstag utesluts möjligheten att jaga med pilbåge. Detta beroende på en feltolkning av Habitatsdirektivet.
Litauens regering och parlament har nu i en modern jaktlag åter gjort det möjligt.
Bra jobbat!