Bågjaktrutredningen

Sveriges lantbruksuniversitets vetenskapliga råd för djurskydd har nu kommit med sitt yttrande om jakt med pil och båge.

Rådet tar inte någon konkret ställning vad gäller för eller emot införande av bågjakt.

I SLU:s yttrande nämns att ytterligare forskning inom vissa områden kan behöva prioriteras, däribland storskaliga vetenskapliga undersökningar i fält för olika djurslag.

Svenska bågjägare förbundet anser att ett införande av bågjakt i Sverige stöds av all den samlande erfarenhet från våra grannländer, Europa samt Nordamerika, som har sammantaget har en lång och positiv erfarenhet av bågjakt.

En tydlig brist på jaktlig sakkunskap i Rådet präglar tyvärr yttrande i frågan. Bl. a har man inte klart för sig skillnaden mellan kulans och pilens verkningssätt. Kommentarer kring huvud skott som används inom slakt av tamdjur  har inte heller någon relevans för en etiskt korrekt jakt.

Svenska Jägareförbundet har tillsammans med Svenska Bågjägarförbundet lagt stor tid på ett omfattande faktainsamlande från bland annat Nordamerika, Danmark och Finland som visat att alla eventuella myter om bågjakt kommit på skam. Det har visat sig att skadskjutningsfrekvensen är låg, pilen fäller viltet skonsamt och snabbt och allmänhetens acceptans för jakt har inte minskat, snarare tvärtom.

  • Vetenskapsrådets yttrande i bågjaktsfrågan tillför inget nytt. Vi menar att all den samlande erfarenhet från Nordamerika och våra grannländer är gott nog för att kunna ta beslut om bågjakt i Sverige, säger Björn Sundgren, samordnare för bågjaktsfrågor inom Svenska Jägareförbundet.
  • Tyvärr lyser det igenom det igenom att rådet saknar erfarenhet av praktisk jakt, fortsätter Sundgren.

Samarbetet mellan Svenska Bågjägarförbundets och Svenska Jägareförbundets gemensamma förslag till regelverk ställer höga krav på bågjägaren. I detta innefattas utöver en vanlig jägarexamen också licens för jaktvapen (för att bland annat kunna utföra eventuella eftersök). I förslaget finns även krav på en bågjägarexamen med både teoretiska och praktiska prov med.

  • ”Bedömningarna som förbunden har gjort baserar sig på fakta, inte myter eller åsikter. Förbundet skulle aldrig försökt få till ett regelverk på plats om jaktformen skulle leda till sämre etik eller att djuren utsätts för ett större lidande”- avslutar Björn Sundgren.