Nyheter

Möte på Naturvårdsverket

Som ordförande i Svenska Bågjägareförbundet (SBJF) deltog jag vid möte på Naturvårdsverket (NV) rörande NV´s uppdrag och tidigare remiss om förändringar i jaktmedel. Mötet ägde rum torsdag den 12 Mars. För SvJF räkning deltog Riksjaktvårdskonsulent […]

Nyheter

Bågjaktrutredningen

Sveriges lantbruksuniversitets vetenskapliga råd för djurskydd har nu kommit med sitt yttrande om jakt med pil och båge. Rådet tar inte någon konkret ställning vad gäller för eller emot införande av bågjakt. I SLU:s yttrande nämns att […]