Inställt årsmöte

Med tanke på hur situationen är i samhället idag väljer vi att ställa in årsmötet tills vidare.

När situationen förbättras kommer en ny kallelse.