Förbundets reflektion över NVs utspel

Naturvårdsverket (NV) meddelade igår att man senarelägger beslut  i frågan om jakt med pil och båge. Detta är givetvis en besvikelse för oss som uppskattar jaktformen.
Förbundets kan bara konstatera att jakt med pil och båge liksom övriga jaktmedel har en mycket lång historia av väl beprövad erfarenhet. En parameter som i myndighetens ögon som tidigare berättigat och reglerat övriga tillåtna jaktmedel som hagel och kulvapen.
I våra grannländer Danmark och Finland jagar man idag framgångsrikt hjortvilt med pil och båge. En jaktform som allmänheten uppfattar är juste och på naturens och viltets villkor. Myndigheterna i dessa länder har på ett effektivt sätt implementerat jaktmedlet i den moderna viltförvaltningsmodellen. 
Dessutom finns välgjorda studier som förbundet redovisat för NV av pilens skottverkan och effektivitet som i huvudsak liknar våra Svenska förhållanden där man har krav på både utbildning och användande av eftersökshund.
Den pågående studien som NV hänvisar till i sitt utspel genomförs nu i Finland. Den Finska studien sker på vitsvanshjort och genomförs som en jämförelse mellan hjort fällda med pil och kula. Ett hundratal hjortar skall fällas med respektive  jaktmetod och en jämförelse görs med flyktsträckor, träffläge mm. I tillägg tar man något 10 tal blodprov för att titta på cortisolhalter, en indikator på stress hos viltet. I dagsläget (5e Februari 2021) har ett 70 tal rapporter på hjortar fällda med pil inkommit. SBJF’s  styrelse håller en tät kontakt med de Finska Bågjägareförbundet om utvecklingen i frågan. Vi ser med tillförsikt fram mot de Finska resultaten samtidigt som vi fortsätter arbetet.