Viltforskardagar

Tisdag och onsdag v.46 höll Naturvårdsverket viltforskardagar.
Bra diskussioner kring framtida forskningsprojekt. Svensk viltforskning som till 50% finansieras av jaktkortet och jaktvårdsfonden. Den tidigare forskningen har fått bra till utmärkt betyg i en internationell granskning. Bågjägareförbundets representanter kunde ta kontakt med ett flertal av delegaterna.