Utbildning i Internationell Bågjägare Examen (IBEP)

Svenska Bågjägareförbundet håller utbildningarna i Sverige sedan 25 år.

Vi kan inte på något sätt garantera att utbildningen gäller i ett framtida Svenskt bågjaktscenario.

Kursen går under två hela dagar med avslutande teoretisk examen och skjutprov.Förkunskapskravet är att du innehar en komplett svensk jägarexamen, jägarbevis uppvisas vid provtillfället.

Det teoretiska provet innebär 40 frågor kring jakt med pil och båge varav 36 skall vara rätt besvarade.

Det praktiska provet innebär att du skall visa på ett ansvarsfullt hanterande av vapnet samt skjuta mot sex stycken rådjursfigurer på jägarmässiga avstånd. Av dessa sex figurer skall minst fem träffas i vitalområdet som omfattar hjärta och lungor. Pilbågen skall vara lämpad för jakt och pilarna skall vara försedda med jaktspetsar med fasta blad min 25mm.

Inom 14 dagar efter anmälan (se nedan) erhåller du studiematerial och övrig information om kursen läs igenom så är du bättre förberedd.

Se även till att din pilbåge är inskjuten med jaktpilar, det är oftast här det brister under provet!

För att anmäla dig betalar du in på Plusgiro 495 61 24-4

Om du inte är medlem: 2998:-

Om du är medlem: 2398:-