Efter att ha haft kontakt med några av Sveriges mest erfarna bågjägare börjar man se system och egenskaper de har gemensamt. Träningen inför jakt är en av dem.

Efter att man lärt sig skjuta och har bågen inskjuten finns det flera sätt att förbättra sitt praktiska skytte inför olika jaktliga situationer. Jakt är sällan helt förutsägbart och är oftast inte en situation som vi oftast tränar: där du står upp helt avslappnat på en gräsmatta, med viltet stillastående på 15 meter. Det är vad jag skulle kalla en perfekt situation. Man kan vänta på det ”perfekta” läget, eller så tränar man sig så att det ”perfekta” läget innefattar ett betydligt bredare spektrum av situationer.

Träna som du jagar.

Varje pil är den viktigaste pilen. Och varje pil är en ny pil!

En strategi är att skjuta bara en pil. Skjut på ett 3D djur eller en tapet. Det känns jobbigt att varje gång behöva hämta pilen efter ett skott men det har sina fördelar. Man kan likna det med ”cold bore shot” med kulgevär där geväret är i lufttemperatur vid varje skott. Skottet värmer upp vapnet och kan göra så att det skiljer på träffläge mellan 1a och 2a skottet. Fördelarna med pilbåge är:

 

  1. Du fokuserar bättre för man vet att man bara har en pil ”-en chans”.

 

  1. Du tar alltid ett nytt skott även om du skjuter på samma tavla på samma avstånd.

 

  1. Du kan inte sikta på nocken från någon pil tidigare.

 

Du kan aldrig kompensera/rationalisera ett dåligt förstaskott genom att skjuta två bra efter. Om man skjuter 12 pilar och 1 är dålig. Vilken pil som är den dåliga förändrar mycket. Skillnaden mellan att sista pilen är dålig mot första gör enorm skillnad. Även om det låter lika, 1 felträff 11/10 träff eller 11/12 och 1 felträff. 12 pilen är inte så relevant i jaktsammanhang.

Hur ofta skjuter man fler pilar i en jaktsituation? Och om man nu gör det så är det så är det ett nytt skott oavsett. Detta är mental träning till stor del, att fokusera på sitt skott och se till att det är bra etiskt skott.

Skottlägen.

Som sagt kommer du troligen inte få skottläget på en öppen gräsmatta när du står helt perfekt. Utan uppifrån ett torn bland grenar eller knästående bland högt gräs. Kanske regnar det och eller blåser hårt.

Från alla positioner du kan tänkas hamna i en jaksituation. Handlar det om att inte ändra ”formen” på överkroppen. Oavsett om det är knästående, sittande eller högt uppe i ett torn.

Gå ut och skjuta i dåligt väder är kanske inte det roligaste, men så länge man inte går hem från passet vid dåligt väder är det absolut något som är värt att testa.

Så börja med att fundera vilka situationer du kan hamna i. Börja med enkla skott och öka svårighetsgraden successivt. Det viktigaste är att hitta sina begränsningar. Träning handlar till största del om att lära sig sina begränsningar. Sen kan man förbättra sitt skytte men utan omdöme hjälper det inte att vara en fantastisk skytt.

Att hinna träna i vardagen kan vara komplicerat ibland. Har man möjlighet att skjuta en pil innan jobbet på morgonen, och en pil på kvällen räcker det långt. Även om det är knästående på 7 meter i garaget. 1 pil med jämnt mellanrum är bättre än 100 två gånger per år.

Kläder:

Att träna med sina jaktkläder och utrustning kan vara avgörande. Där måste man avgöra själv om det behövs. Tjocka kläder och stora ryggsäckar är två klassiska saker som kan strula till det. Är du osäker så prova. Är det knappt om plats för strängen så korta draglängden en halv tum.