Utbildning i Internationell Bågjägare Examen (IBEP)

Svenska Bågjägareförbundet håller utbildningarna i Sverige sedan 25 år.

Vi kan inte på något sätt garantera att utbildningen gäller i ett framtida Svenskt bågjaktscenario.

Kursen går under två hela dagar med avslutande teoretisk examen och skjutprov.

Förkunskapskravet är att du innehar en komplett svensk jägarexamen, jägarbevis uppvisas vid provtillfället.

Det teoretiska provet innebär 40 frågor kring jakt med pil och båge varav 36 skall vara rätt besvarade.

Det praktiska provet innebär att du skall visa på ett ansvarsfullt hanterande av vapnet samt skjuta
mot sex stycken rådjursfigurer på jägarmässiga avstånd. Av dessa sex figurer skall minst fem träffas i
vitalområdet som omfattar hjärta och lungor.

Pilbågen skall vara lämpad för jakt och pilarna skall vara försedda med jaktspetsar med fasta blad min 25mm.

Inom 14 dagar efter anmälan (se nedan) erhåller du studiematerial och övrig information om kursen
läs igenom så är du bättre förberedd.

Se även till att din pilbåge är inskjuten med jaktpilar, det är oftast här det brister under provet!

För att anmäla dig betalar du in på Plusgiro 495 61 24-4,  glöm inte att ange, telefonnummer, mejl och kursdatum.

Vid problem skicka ett mail till kassören: kassor@bagjakt.org

Om du inte är medlem: 2998:-
Om du är medlem: 2398:-

 

IBEP Kurs Örebro (Åkerby herrgård)

8 – 9 Augusti   2020    Lördag – Söndag

4 mil norr om Örebro (Åkerby herrgård)

OBS! I denna kurs ingår mat och logi. Kaffe med smörgås , två luncher, en middag och en frukost
Medlem       Enkelrum  3323:-   Dubbelrum  3148:-
Ej medlem   Enkelrum  3923:-   Dubbelrum  3748:-

Kursansvariga    Ernst Persson och Stefan Skarp ,  070-516 9921    kassor@bagjakt.org

 

IBEP Kurs Eksjö

29-30 Augusti 2020 Lördag-Söndag

Plats Eksjö trakten

Lite information om kursen:

Frukost och fika håller vi med på kursen båda dagarna.

Lunch får vi lösa lokalt, egen kostnad!

Det teoretiska provet innehåller 40 st frågor du skall minst ha 36 rätt för att ha genomfört provet på godkänt sätt. Vid underkänt får provet göras om vid annat tillfälle (ej samma helg).

Skjutprovet består av stationer med 6 rådjursfigurer på jägarmässigt avstånd.

Fem av dessa måste träffas i vitalområdet, skaftet måste bryta linjen som markerar vitalområdet för att räknas som träff. Vid underkänt får du ny chans samma dag, dock max tre försök.

Pilen skall vara försedd med en spets som har fasta blad med minst 25 mm diameter skärande yta (1 tum) Obs! ej mekaniska eller expanderande spetsar!

Kursansvariga Olof Reinhammar och Stefan Skarp 0708-587223