Utvecklingen av jakt med pilbåge i Norden

 

Det har varit en spännande utveckling i Norden under den senaste 15 åren!

Vi bågjägare har kämpat sida vid sida och genom ett väl fungerande nätverk har vi lyckats förklara och få förståelse för en jaktform som ställer saker på sin spets.

 

Finsk utveckling av jakt med pil och båge

 

Finland är en av de nationer i Europa där jakt med pil och båge oavbrutet kunnat utövas över tiden. Lagstiftningen före 1993 behandlade inte jakt med pil och båge och godkände därmed användandet för jakt. Begränsningar för de större viltarterna; älg, hjortvilt och björn infördes successivt genom de krav som efterhand specificerades för ammunitionen avsedd för kulvapen, där energigränserna för kulans minsta energi sattes till 2000 joule. (Som jämförelse håller en modern pil 40-90 Joule (kinetisk energi)

Vid den här tiden existerade ingen organisation som tillvaratog bågjägarnas intressen. Så på det tidiga 1980 talet blev bågjägarna hänvisade till att jaga småvilt.

 

Det Finska Bågjägare Förbundet bildades 1982 med legender som Mårten Ekström, Bröderna Vaaralahti, Jorma Karjalainen och sist men inte minst Juha Kylmä. Föreningen bestod initialt av några tiotal personer. Kontakter som togs med de berörda myndigheter bekräftade att det var möjligt att jaga småvilt. Finska Bågjägare förbundet startade utbildningar, utvecklade ett skjutprov och skapade kontakter med ”International Bowhunter Education Program” (IBEP); ett internationellt utbildnings program för bågjägare som även används av de svenska och Norska bågjägare organisationerna.

Vidare togs en rad informella kontakter med jägarorganisationer, myndigheter och lagstiftare.

Redan tio år senare fattade den Finska regeringen ett beslut om en ny jaktlag där bågjakten skrevs in som en av de jaktmetoder som var godkänd för jakt på småvilt upp till och inkluderande räv.

 

År 2000 föreslog den finska bågjägare förbundet att man skulle utöka viltslagen till bäver och rådjur, redan den 1a april 2001 fattade myndigheterna beslut att medge jakt även på dessa arter. Med tillägget att bäver måste skjutas med en spårlina fäst vid pilen.

Vid den här tiden räknar Finska Bågjägare Förbundet till nära 4000 bågjägare i Finland.

 

Kraven på bågjägaren

I Finland har man förhållandevis enkla krav. Du skall ha genomgått den obligatoriska jägarexamen och för att jaga klövvilt med pilbåge skall man nu ha skjutit upp ett prov där en cirkel med diametern 23 cm skall träffas med fyra av fem pilar på 18 meters avstånd.

 

Framtiden

Intresset för jakt med pil och båge har växt snabbt i Finland där det goda samarbetet med de jägarorganisationer och personligt intresse från dess företrädare lett till att det Finska Jägareförbundet 2006 begär att ministeriet skall utöka jakten till vitsvanshjort, dovhjort och vildren. I juli 2017 har den Finska Riksdagen justerat jaktlagen som nu medger jakt på samtliga klövviltarter undantaget älg. Redan under hösten 2017 har Finska bågjägare fällt några hundratal vitsvanshjortar.

Under hösten 2018 arbetar man ihärdigt för att även få med älgen som jaktbart vilt för de Finska bågjägarna.

 

Dansk Bågjakt

 

Bågjakten förbjöds 1967 i Danmark, omedelbart kom det protester från en skara jägare som använde pil och båge, det var namnkunniga som Carl Dreyer, Greve Alefeldt Bille mfl.  Dispenser medgavs omedelbart och fortsatte meddelas under en trettioårig period fram till 1999.

Senare på 1990 talet utvecklades nya prov och den special utbildning för bågjägare som slutligen blev till dagens system. Redan 1999 reglerades det om att pil och båge skulle vara ett av de godkända jaktvapnen. Skog og Naturstyrelsen initierade en femårig undersökningsperiod där både de påskjutna och fällda rådjuren skulle dokumenteras av jägaren. Dessa data kunde dessutom verifieras av den oberoende organisation för eftersöksekipage (Schweisshundregistret) som själva dokumenterar de eftersök man gör. År 2005 redovisades den nu femåriga statistiken. Data från denna visar klart och tydligt att jakt med pil och båge med den utbildning och skjutprov man kräver inte har en högre felskjutning än andra jaktmedel. I 2006 års revision av Jaktlagen har den Danska regeringen permanentat jakt med pil och båge.

 

Kraven på bågjägaren

Bågjägare i Danmark skall ha genomgått den ordinarie jaktutbildningen samt en speciell tilläggsutbildning för bågjägare, samt avlägga ett skjutprov var femte år. Provet består av sex rådjursfigurer, för avklarat prov skall fem av de sex målen vara träffat i vitalområdet (lungor-hjärta) pilarna skall vara av jakttyp och bågen skall uppfylla de krav som fordras (pilens minsta energi 40 joule). Vid användande av så kallad mekanisk eller spets med utfallande blad skall energin på pilen vara minst 70 Joule.

 

Framtiden

Under 2018 har miljöministern beslutat om tillåten jakt med pil och båge på de större hjortvilten, Kron, sika och dovhjort. Föreslagen energigräns för pilen är 80 Joule med en minsta pilvikt 33 gram och trebladig spets med fasta blad.

 

Bågjakten på Åland

Så sent som 2004 togs diskussionen om jakt med pil och båge upp av de ledande viltförvaltare på Ålands landskapsregering. Ansvarig var då Tommy Blomberg som var övertygad att moderna jaktpilbågar fungerar i dagens jaktförvaltning. Skälen att jakt med moderna pilbågar skulle vara förbjuden fanns inte ansåg han. Året efter antog Landskapsregeringen en ny jaktlag som medgav att jakt med pil och båge skulle vara möjlig. Alandic Bowhunting Association (ABA) med Roger Pettersson som Ordförande spelade en viktig roll i beslutet. De föreskrifter som senare (2006) kom att reglera jakten innebar att samtliga viltarter utom älg kan jagas med pilbåge. Undantaget (älg) motiveras av den jaktform som älgjakten bedrivs under med stora grupper jägare, drivet vilt mm inte passar jakt med pil och båge.

 

Kraven på bågjägaren

Bågjägaren skall ha genomfört komplett jägarexamen samt en speciell tilläggsutbildning som även den är baserad på det Internationella Bågjägare Utbildnings Programmet (IBEP). Man har även krav på ett årligt obligatoriskt skjutprov som liknar det Danska i formatet. Man har valt att använda tredimensionella vilt figurer, minst fem av sex figurer skall träffas i vitalområdet.

Bågen och pilarna skall uppfylla de krav som ställs för jakt. Här gäller minst 40 Joule och 25 grams pil med minsta spetsdiameter 25 mm.

Under de säsonger som passerat sedan beslutet fattades har jakten fungerat mycket väl och några hundratal rådjur har fällts av såväl Åländska som utländska jägare.