Fler utbildade bågjägare

Årets sista IBEP utbildningen på avslutades med gott resultat.

Åtta nya bågjägare mottog IBEP certifikat söndagen den 24 november. Det obligatoriska teoriprovet avklarades med höga poäng, så även skjutproven. Speciellt glada blir vi när jägare med traditionell utrustning skjuter fullt på provet.

Skjutproven består av sex stycken viltmål som på okänt avstånd(10-25 meter) skall träffas i vitalområde, vilket speglar ett generellt medelavstånd till vilt som fälls med pil och båge.

Eleverna var förberedda och väl tränade i skytte inför kursen, spännande var även att se handlingskraft från ett par elever där oturen varit framme och viss utrustning fallerat och hur de genom snabba fältmässiga reparationer och inskjutningar sedan skjuter fullt på provet.

Stort tack till Viltmästare Anders Friberg för allt stöd och hjälp.

Kenth Hansson

Stefan Skarp