Naturvårdsverket om Bågjaktens status.

Naturvårdsverkets Vilthandläggare i bågjaktärendet är Nils Mårtensson, som kommenterat den Finska delrapporten med: -Resultatet är som förväntat i rapporten. Slutlig handläggning på Naturvårdsverket uppges ske sker när den Finska studien har slutrapporterats.

Strategi för svensk viltförvaltning 2022–2029VÄGVAL 12: UTVECKLA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR JAKTEN
Jaktmedel och jaktmetoder bör fortsätta utvecklas för att bidra till en god
viltförvaltning. Myndigheter med ansvar för jaktfrågor bör följa den tekniska
utvecklingen. En bredd bland nya jägare och ökad kunskap om jakt i olika
samhällsgrupper bör främjas i ett inkluderande arbete.

Naturvårdsverkets Vilthandläggare i bågjaktärendet Nils Mårtensson