Danska Viltförvaltingsrådet rekomenderar fortsatt bågjakt på stora hjortvilt.

Viltförvaltningsrådet rekommenderar bågjakt för större hjortar
Vid årets första möte i viltförvaltningsrådet diskuterades framtiden för bågjakt på de stora hjortarna. Rådet har gett grönt ljus och beslutet är nu upp till miljöministern. DJ-ordföranden berömmer bågjägarna: ”Det är deras stora ansträngningar som nu har burit frukt”, säger han.

Text: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Max Steinar
Viltförvaltningsrådet (VFR) rekommenderade i dag miljöminister Magnus Heunicke (S) att tillåta permanent bågjakt på stora hjortar – det vill säga dovhjortar, sikahjortar och dovhjortar. Detta blev tydligt direkt efter mötet i eftermiddags, när ordföranden för Danmarks Jägareförbund kunde förmedla det positiva budskapet till bågjägarna:

  • Det var ett enigt och enhälligt viltförvaltningsråd som fattade detta beslut. Och det är jag mycket glad över. Kom ihåg att detta är ett permanent beslut. Det är en enormt positiv signal att rådet kan stå enat på detta sätt och fatta viktiga beslut på grundval av fakta, säger DJ:s ordförande Claus Lind Christensen.

VFR:s ordförande Jan Eriksen sade:

Viltförvaltningsrådet rekommenderar att bågjakt på större hjortar görs permanent. Samtidigt förväntar sig rådet att utbildningen i bågjakt kommer att utvecklas med hänsyn till de jakten på större hjort arterna. Viltförvaltningsrådet vill också att säkerheten ska fortsätta att stå i fokus. Viltförvaltningsrådet uttrycker vidare önskemål om att en översyn av nya relevanta uppgifter på grundval av 2022 års rapport genomförs under de kommande fem åren.

VFR är ett rådgivande organ och kan endast ge sin rekommendation till miljöministern, eftersom det alltid är ministern som fattar det slutliga beslutet. Innan ministern kan underteckna en ny förordning måste den dock först utarbetas och skickas ut på samråd. Det är därför för tidigt att säga om förordningen – om ministern följer rådets rekommendation – kommer att gälla för den kommande jaktsäsongen eller inte förrän säsongen 2024/25.

Jägarnas hårda arbete har gett resultat
Under perioden 1 september 2018-31 augusti 2021 samlade Miljøstyrelsen in uppgifter från bågskyttar som sköt kron-, dov- och sikavilt genom ett tillfälligt experimentellt system. Det är uppgifter från detta pilotprojekt som har översatts till en slutrapport, ”The effectiveness of bowhunting – follow-up studies”, som utarbetats av DCE – National Centre for Environment and Energy vid Århus universitet. Rapporten offentliggjordes i december förra året och det är dess slutsatser som VFR har haft att diskutera.

Läs också: Bågjakt granskas i en ny rapport

  • Jag är mycket glad över att det danska viltförvaltningsrådet har haft modet att inleda ett försök där danska bågskyttar måste sätta händerna på spisen och förbinda sig att tillhandahålla de nödvändiga uppgifterna. Jägarna levererade, och det är därför som deras stora ansträngningar nu har burit frukt”, säger Claus Lind Christensen.

Jaktvilt ger sannolikt mindre smärta
Under försöket sköt 104 bågjägare totalt 282 hjortar, varav 194 dovhjortar, 81 kronhjortar och sju sikahjortar. I rapporten dras bland annat slutsatsen att längre flygsträckor förekommer vid bågjakt på större hjortar än med andra vapen, men att flygsträckan generellt sett blir längre med alla vapentyper ju större djuret är.

I rapporten dras också slutsatsen att en jaktpil sannolikt orsakar mindre smärta än en gevärsprojektil, och att ytliga sår från oavsiktliga träffar med jaktpilar har större sannolikhet att läka än ett liknande sår orsakat av gevärsammunition. En viktig detalj som flera medlemmar av viltförvaltningsrådet noterade.

Ett stort steg i DJ:s bågjakt avdelning
Ordföranden för den danska jägareförbundets bågjakt politiska kommitté, Jørgen Vester, är naturligtvis mycket entusiastisk över resultatet av dagens möte.

  • Vi har tagit ett stort steg framåt i det danska jägareförbundets bågjakt avdelning. Det är med stor glädje och stolthet som vi nu har fått Viltförvaltningsrådets godkännande för jakt på de större hjortarna. Vi har arbetat hårt och länge i den bågjakt politiska kommittén för att införa jakt på de större hjortarna, ett arbete som har krävt ett riktigt bra och nära samarbete i kommittén, säger en glad Jørgen Vester.

Den bågjakt politiska kommittén har nu mycket arbete framför sig för att se över utbildningen av bågjägare och göra bågjägarna redo för framtiden. Ett arbete som kräver feedback från bågskyttar och ett brett samarbete över hela landet.

  • Arbetet vilar på år av grundarbete av många, många hängivna människor, och låt oss inte glömma den super professionella personalen på DJ som har stöttat oss hela tiden. Utan dem, oss och samhället skulle det helt enkelt inte fungera. Tack så mycket till alla som har bidragit med rapporter, information om bågskyttespel eller genom att delta i de många konstruktiva debatter som har ägt rum, avslutar bågskytteordföranden.

Det första viktiga steget mot en permanent bågjakt på stora hjortar har nu tagits. Nu väntar bara miljöministerns slutliga beslut.

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2023/vfr-anbefaler-buejagt-pa-storre-hjortevildt/