Nyheter

Årsmöte Svenska Bågjägareförbundet

Styrelsen hälsar dig varmt välkommen till Svenska Bågjägareförbundets årsmöte 2020! Tid: Lördag 25 april kl. 12 Plats: Åkerby Herrgård, 713 93 Nora Vi bjuder på gemensam lunch och kaffe! Föranmäl krävs. Anmälan Anmäl dig via kassor@bagjakt.org eller 070 516 […]

Nyheter

Möte på Naturvårdsverket

Som ordförande i Svenska Bågjägareförbundet (SBJF) deltog jag vid möte på Naturvårdsverket (NV) rörande NV´s uppdrag och tidigare remiss om förändringar i jaktmedel. Mötet ägde rum torsdag den 12 Mars. För SvJF räkning deltog Riksjaktvårdskonsulent […]

Nyheter

Bågjaktrutredningen

Sveriges lantbruksuniversitets vetenskapliga råd för djurskydd har nu kommit med sitt yttrande om jakt med pil och båge. Rådet tar inte någon konkret ställning vad gäller för eller emot införande av bågjakt. I SLU:s yttrande nämns att […]