Svensk Vildnad

Deltagande i möte Svensk Vildnad Fredag 29 November

(En oberoende stiftelse för förvaltning av viltet i Sverige)

Du kan se programmet via länken nedan:

https://jagareforbundet.se/vilt/viltnyheter/2019/10/det-vardefulla-viltet—en-resurs-for-samhallet/

Ett flertal nya kontakter upprättades och många etablerade vidareutvecklades.

En paneldebatt avslutade mötet med flera intressanta diskussioner, den avslutande diskussionen kom att behandla svensk jakt med pil och båge där sammantaget en positiv bild kom fram från de deltagande. Två företrädare från SLU kommenterade Naturvårdsverkets remiss, bland annat kommenterades att den akademiska nivån på många studier är enkel. Övriga paneldeltagare var neutrala till positiva till en framtida jakt med pilbåge. Mötet avslutades med väl valda ord av Ordföranden för Svenska Jägareförbundet, Torbjörn Larsson som med starka ordalag stöder ett positivt beslut i bågjaktsfrågan.

För SBJF, Sekreterare Anders Gejer