Hjortjakten i Danmark

Fotograf: Marcus de Zayo Hallquist

Kommentar från SBJF:

Aarhus Universitet har fått i uppdrag att utvärdera den danska bågjakten på de större hjortarterna. Under den treårsperiod som gått har totalt 140 hjortar fällts varav 108 dovhjortar och 32 kronhjortar. Denna inledande rapport konstaterar att man har längre flyktsträckor med pil än med kula  och man resonerar kring skälen till det. Att mäta flyktsträcka är inte helt optimalt när man tittar på djurvälfärd. Ett vilt som faller på platsen ger noll i flykträcka och är immobiliserad, men inte säkert medvetslös. Ett vilt som flyr har ett naturligt flyktbeteende och upplever möjligen mindre rädsla. De längre flyktavstånden med pil innebär i genomsnitt några sekunder längre i medvetande givet att man använder 10m/s som en antagen flykthastighet.

Ministern har tidigare förlängt jakten som fortsätter under jaktåret 2021-22 med hänvisning till att man behöver fler fällda vilt för en utvärdering.

Här kan du läsa rapporten