Den Danska jakten på större hjortvilt fortsätter

Den Danska jakten på större hjortvilt fortsätter

Det specialtillstånd som innebär att man samlar in kunskap om bågjakt på större hjortvilt i Danmark fortsätter ytterligare ett år.

Under de första tre åren har totalt 140 hjortar fällts med pilbåge. Studien sker i samarbete med DCE, Aarhus Universitet.

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/sep/hjortejagt-med-bue-og-pil-tilladt-%C3%A9t-aar-mere/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/hjortejagt-med-bue-tilladt-et-ar-mere/