Svenska BågjägareförbunderNaturvårdsverket: Strategi för svensk viltförvaltning

2015-07-08 StrategiSvenskViltförvaltningSBJF deltog på en av konsultationerna hos Naturvårdsverket rörande regeringsuppdraget "Strategi för svensk viltförvaltning".

På detta möte deltog bland andra också Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Svenska Yrkesjägareföreningen, Rikspolisstyrelsen via NVR (Nationella Viltolycksrådet), Svenskt Viltkött, med flera.

Naturvårdsverket har nu resultatet klart till Regeringsuppdraget att ta fram en strategi för svensk viltförvaltning, vilket jag ser som positiv läsning for jägare med pil och båge.

På sida 14 – 15 nämns som delmål: 2018 har Naturvårdsverket bidragit till att öka möjligheterna att bruka viltet för flera grupper, verksamheter och näringar.

Som åtgärder: Utveckla möjligheterna att använda nya sätt att jaga.

Läs hela publikationen, som ligger på Naturvårdsverkets hemsida.


Ha en fantastisk sommar!
Else Ammentorp

IBEP-kurser

Nu finns det möjlighet att anmäla sig till en av de IBEP-kurser som kommer hållas i augusti.

Gå in under kurser och välj datumet som passar just dig.

Årsstämman 2015 är i boken

Årsmötet genomfördes åter igen på Mogetorp värdshus utanför Örebro. Tyvärr utgick vår jaktstig i år men det fanns möjlighet att haka på en 3D tävling som arrangerades av annat förbund/lokalklubb.

Läs mer: Årsstämman 2015 är i boken

Årsmöte 2015

Svenska Bågjägareförbundet och Bergslagens Bågjägare kallar härmed till Årsmöte lördag 2/5 kl. 15.00.

Läs mer: Årsmöte 2015

Nytt namn, gamla vanor

I samband med lokalklubbens årsmöte beslutades att Örebro Läns Bågjägare byter namn till Bergslagens Bågjägare.

Annars är allt lika som förr. Under sommarhalvåret försöker vi träffas en gång per vecka för bågskytte och bågjaktssnack. Intresserade är mycket välkommna att hänga med på 3D ranchen, norr om Örebro.

Vill du komma i kontakt med någon av oss, gå in i menyn "Lokala klubbar" här på hemsidan och välj "Bergslagens Bågjägare".

/Bergslagens Bågjägare

Jaktlagsutredningen läggs ned

SBJF har varit aktiva rörande den statliga jaktlagsutredningen och med hjälp av Svenska Jägareförbundet har vi lyft frågan om jakt med pil och båge i utredningen. Tyvärr har regeringen beslutat att lägga ned utredningen. Beslutet om nedläggning kom efter att vårt utskick om medlemsavgifter gått till tryck - ett utskick där vi informerar om bågjakt och jaktlagsutredningen. Vi beklagar att utredningen lagts ned och att vi förlorar ett forum att lyfta vår fråga.

Information om nedläggning av utredningen saknas i skrivande stund på Regeringens hemsida men du kan läsa om det i flera tidningar, bla här:

 

/Styrelsen

Information till jägare och jaktlag

Kunskapen om bågjakt är låg i Sverige vilket ofta gynnar de som har negativa och förutfattade åsikter, så tyvärr även bland svenska jägare. Detta beror såklart sällan på ovilja utan mer på brist av information och kunskap.

Denna okunskap och informationsbrist kan tyckas vara av mindre betydelse. Det är mycket viktigt att ge möjlighet till information och kunskap till en större grupp svenska jägare, oavsett val av jaktform. Vi är ändå alla jägare och torde kunna dela vår strävan och våra intressen i samverkan och samförstånd.

Läs mer: Information till jägare och jaktlag

Bli medlem!

Stöd införandet av bågjakt, spridning av korrekt (saklig och vetenskaplig) information samt utbildning av bågjägare.

Bli medlem nu!

Enkätfråga

Jagade du med pilbågen under senaste jaktsäsongen?

Berätta om dina upplevelser

Skicka in berättelsen av dina upplevelser och bifoga ett antal bilder.

Det kommer alla medlemmar tillgodo!

Vi kan lägga ut det på hemsidan eller ha en artikel i tidningen.

Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vill du annonsera ?

... på vår hemsida?
eller
... i vår förbundstidning?

Hör av dig!