Svenska BågjägareförbunderIBEP i Trönö, Söderhamn

2016 06 20 IBEP juni 2016 TronoEn IBEP har genomförts i Söderhamn med såväl lokala deltagare som långväga kursdeltagare.

Kursen genomfördes i Trönö i internatsform på kursgård med egen 3D bana vilket var uppskattat av deltagarna.

Betydelsen av väl trimmad båge inskjuten för jaktspets visade sig under det praktiska provet.

En deltagare med begränsad erfarenhet av bågskytte fick innan kursen hjälp med att trimma och skjuta in siktet för jaktspets - deltagaren klarade provet galant utan svårigheter. Andra deltagare med lång erfarenhet av tävlingsskytte med pilbåge hade slarvat och inte tränat med jaktspets - de hade stora problem att klara av det praktiska provet.

Så se till att träna med jaktspets innan ni åker på IBEP!

IBEP i Göteborg

Vi undersöker möjligheten att genomföra en "International Bowhunting Education Program" (IBEP kurs) i Göteborgsområdet.

Kursen kommer att genomföras tisdag 12/7 och onsdag 13/7. Plats beslutas snarast och kommer vara i närheten av Göteborg. Använd "IBEP kurs nära dig!" för att anmäla ditt intresse för kursen till kursledaren. Du kommer då får info direkt till dig.

Mer information om kursen hittar du på kurssidan.

Kursledare
Ulf Backman
070-5251837
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bågjakt i Belgien

Från och med tisdag 7 juni 2016 är det tillåtet att jaga med pil och båge som jaktmedel i Vallonien, en av Belgiens delstater.

Motioner antagna

2016 06 04 SJV Arsstamma2016

SBJF ordförande Else Ammentorp med
SJF generalsekreterare Bo Sköld

Idag har Svenska Jägareförbundets riksstämma röstat igenom tre stycken motioner som har inkommit via Jägareförbundets medlemmar.

Motionerna har liknande innehåll och avser att Svenska Jägareförbundet aktivt arbetar för att jakt med pil och båge som jaktmedel ska tillåtas i Sverige.

Som bakgrund nämns i motionerna bl a att jaktformen bevisligen fungerar i grannländerna som styrks av myndigheternas statistik, att jaktformen tillåts i fler och fler länder varav många i EU och att jakten kan vitaliseras genom att nya generationer av jägare kan finna denna jaktform som lockande.

 

I motionernas hemställan står det noterat:

"Förbundsstyrelsen hemställer [...] att stämman bifaller motionen i så motto att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram och inom förbundet förankra ett regelverk för bågjakt i Sverige."

 

Stämman biföll styrelsens förslag av alla tre motioner.

 

Läs även artikeln på Svensk Jakt.

Vinnare!

Först och främst vill vi hälsa alla nya medlemmar hjärtligt välkomna, som blev medlem under mässan i Tullgarn.
Du är en vinnare, eftersom du med ditt bidrag hjälper att införa bågjakten i Sverige, samt sprida korrekt och saklig information.
Tack för ditt stöd!

Utöver detta har vi bland mässans alla nya medlemmar lottat ut 3 stycken deltaganden vid en av förbundets IBEP kurser (International Bowhunting Education Program).

Vinnarna heter:

Peter Berman
Kinna Svensson
Anders Jernbom

Grattis!

Riksdagsmotion rörande pilbågsjakt

Under hösten 2015 lämnade Sofia Arkelsten (M) en motion till riksdagen om jakt med pilbåge som avsåg att få ett absolut förbud mot denna jaktform.

Motionen behandlades av riksdagen inom ett paket av 29 motioner den 11 maj 2016.

Riksdagen bifaller inte motionen.

”Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden om jakt och viltvård. Dessa handlar bland annat om vildsvin, fjälljakt och jaktmedel. Skälet är framför allt att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp samt att det redan finns regler inom området.”

Läs motionen mot bågjakt.

Läs om hela förfarandet på riksdagens hemsida.

Tullgarn 2016 - resumé

2016 05 29 Tullgarn 3

Under förra helgen (27-29 maj) deltog SBJF igen på mässan vid Tullgarn slott, söder om Stockholm.

Vädret hälsade oss på fredagen inte direkt välkomna. Det regnade från och till. Under perioder rätt kraftigt, så att glädjen för besökare att gå runt på mässan var begränsad. Då var vårt tält ett välkommet skydd, där man kunde stå och vara skyddad från de kraftigaste skurarna. "Betalning" för att använda vår tält var att besökare fick lyssna på de berättelser och informationen som vi hade att leverera angående bågjakt.

Läs mer: Tullgarn 2016 - resumé

Bli medlem!

Stöd införandet av bågjakt, spridning av korrekt (saklig och vetenskaplig) information samt utbildning av bågjägare.

Bli medlem nu!

Enkätfråga

Jagade du med pilbågen under senaste jaktsäsongen?

Berätta om dina upplevelser

Skicka in berättelsen av dina upplevelser och bifoga ett antal bilder.

Det kommer alla medlemmar tillgodo!

Vi kan lägga ut det på hemsidan eller ha en artikel i tidningen.

Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vill du annonsera ?

... på vår hemsida?
eller
... i vår förbundstidning?

Hör av dig!