En bra pil är släppt

Ett fantastisk positivt och visionärt samarbete mellan Svenska Jägareförbundets (SJF) och Svenska Bågjägareforbundet (SBJF) lovar bra för framtiden för jakt med pil och båge i Sverige. Vi kommer samman utforma förslag till regelverk, så att beslutande instans blir Naturvårdsverket.

Positiv beslut blev fattat för denna motion på SJF´årstämma ”Förbundsstyrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt förbundsstyrelsen att i samarbete med Svenska Bågjägareförbundet, på lämpligt sätt utforma ett förslag som utifrån tekniska och juridiska krav följer föreslagna riktlinjer för bågjakt samt driva frågan på lämpligt sätt mot berörda myndigheter.”

Förslaget har varit ute på remiss hos Jägareförbundets länsföreningar. 16 av 22 har besvarat remissen. Se nedan vilka synpunkter som inkom:

2017 06 08 Remissvar

Vissa justeringen är redan gjort, se nedan. Där finns frågor kvar rörande bl.a. hur uppsiktsjakt löses rent juridiskt? Finns det anledning att införa indelning av pilbågar för ”högviltjakt” och ”småviltjakt”?

2017 06 08 ForslagAndringarRegelverk

Frågor kring krav på jägaren och pilbåge/pil samt utbildning och bågjägarexamen skal vi också jobba vidare på.

Vi i SBJF ser fram mot en spännande höst med fortsatta jobbat på de sista utmaningar i regelverket kring bågjakt.

 

Else Ammentorp

Ordförande