Bågjaktsmotioner: Regelverk för införande av bågjakt

Idag, söndagen 4 juni, på andra dagen av Svenska Jägareförbundets årsstämma vid huvudkontoret i Öster Malma, togs ett enhälligt beslut om att gå vidare med resultatet av motionerna rörande bågjakt som avhandlades 2016.

Dessa ”bågjaktsmotioner” gav  Jägareförbundets styrelse 2016 i uppdrag att ta fram ett ”Regelverk för införande av bågjakt”. Ett förslag till regelverk skickades under våren 2017 ut på remiss till samtliga länsföreningar. Remissvaren samlades och sammanställdes i en kort presentation som visades under Jägareförbundets årsstämma idag.

Det ändringsförslag som inkom via remissvar och som är mest intressant för oss bågjägare är att regelverket ska ändras så att det omfattar allt vilt förutom stora rovdjur och säl som jaktbart vilt. Den ändringen, som också antogs av årsstämman, innebär alltså att även älgen tas med i regelverket. Dessutom var det ett antal mindre ändringar rörande tekniska benämningar.

Det är viktigt att komma ihåg att det fortfarande är Svenska Naturvårdsverket som beslutar om införande av bågjakt och alla detaljer. Ändå är vi i Bågjägareförbundet mycket glada över detta stöd från våra jaktkamrater inom Jägareförbundet.

Årsstämman beslutade enhälligt och utan vidare diskussioner att ge Svenska Jägareförbundets styrelse med nyvalda ordförande Torbjörn Larsson i spetsen (Stort grattis och lycka till!) i uppdrag att i samarbete med Svenska Bågjägarförbundet arbeta vidare mot berörda myndigheter för att bågjakt ska införas i Sverige.