Besök på Riksdagen

Ditt förbunds representanter fick möjligheten att uppvakta delar av Riksdagens Jordbruksutskott under onsdag förmiddag.

Under uppvaktningen gav vi en bild av det nuvarande läget med tillhörande historia och lokala krav  för bågjakten i Skandinavien och även Europa. Vidare drog vi bågjaktens historik i Sverige med de senaste årens utveckling. VI gick även igenom det förslag till jaktmedelsförordning där jakt med pilbåge ingick som Naturvårdsverket (NV) skickade på remiss under 2018 och den påföljande utvecklingen, där handläggare på NV  entledigats, bågjakten plockats ur jaktmedelsberedningen och hur en utredning av Bågjakten hänskjutits till SLU. Det var ett bra och konstruktivt möte med stöd av Jägareförbundets Riksjaktkonsulent.