Dags för medlemsavgift

Hej Bågjägare. Vi hoppas du vill fortsätta stödja oss i vårt arbete
för bågjakt i Sverige även detta år.
Vi fortsätter vårt täta samarbete med Svenska Jägarförbundet och
upprätthåller kontakter med Naturvårdsverket (NV) i frågan om
revidering av jaktmedel.
Under våren väntas något besked från SNV angående bågjakt i
Sverige.
(Nyligen har t.ex. bågjakt legaliserats i Ryssland)
Vi kämpar vidare med alla till buds stående medel och behöver
ditt och samtliga Svenska bågjägares stöd även i fortsättningen.år.
Ett nytt nummer av ”Bågjägaren” är på gång till alla medlemmar.

Medlemsavgiften är:
Enskild medlem 395:-
Familj 500:-
Studerande/pensionär 195:-
Se till att adress tel. och e-mail kommer med

Betalning till Plusgiro 495 61 24-4
Mvh Ernst Persson ( kassor@bagjakt.org)