Remiss med förbättringsmöjligheter

Foto: Jesper Loge

Svenska Bågjägare Förbundet(SBJF) välkomnar Naturvårdsverkets förslag att jaga med pilbåge i Sverige.

Efter många arbetsamma år har vi äntligen kommet till ett fantastiskt bra läge att införa jakt med pil och båge. En bra utbildning tillsammans med en god etik och moral är A och O inom all jakt, så även inom pilbågsjakt. Detta med ett rimligt regelverk gör att jakt med pilbåge kommer bli en succé i Sverige

Några kommentarer som vi har till Naturvårdsverkets(NVV) remiss.

Utöka lovliga viltslag.

Baserat på nordamerikanska data där det fälls över en miljon storvilt årligen ser vi inget hinder att även inkludera klass 1 vilt som lovligt vilt för jakt med pilbåge. Våra grannländer har insett detta och har i nuläget implementerat pilbågsjakt på storvilt. Vi ser även möjligheter att jaga fågel t. ex. trädskällarjakt eller fasanjakt på mindre marker. Åteljakt på vildsvin vore ett välkommet tillskott som även fungerar i stadsnära miljöer.

Krav på utrustning

Vi har samsyn med vad NVV förslagit då dessa krav är allmänt vedertagna vid jakt med pilbåge. Kraven på utrustningen ligger nästan i fas med vad våra grannländer använder idag, dock så har man där möjlighet att använda traditionell utrustning.

Rapportering

Vi ser inget behov av rapportering då det inte är tal om en ny jaktformsundersökning, detta är redan gjort med goda resultat genom den svenska jaktformsundersökningen och den danska studien.

Jakt med pilbåge skall vara en jaktform likvärdig övriga jaktformer i Sverige.

 

Lär mer på Naturvårdsverkets hemsida.

 

Klicka här för att läsa Svenska Jägareförbundets synpunkter.

 

Hälsningar

Else Ammentorp

Ordförande