Förbundet deltar i Naturvårdsverkets Hearing om reviderade föreskrifter om Jaktmedel

Mötet avses som ett preliminärt möte för att få en känsla av var de olika aktörerna har för uppfattning om diverse frågor kring jaktmedel och de regelverk som idag gäller.

Naturvårdsverket (NV) har utsett två ansvariga för genomgången av föreskrifterna. Fem organisationer var närvarande på mötet, Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Bågskytteförbundet och Svenska Bågjägareförbundet.

Gången är att det kommande förslaget först skall gå på en intern remiss inom NV för att någon gång under sensommaren resultera i en extern remissrunda.

SBJF´s representant Anders Gejer fick 10 minuter för att presentera förbundets uppfattning om jakt med pil och båge.

Jakt med pil och båge har diskuterats sen 1980 talet som senare utmynnade i en försöksverksamhet som SBJF bedrev i utvalda hägn åren 1998-2002 och som 2007 resulterade i en ansökan som senare kom att göras om till ”ett eget ärende” hos Naturvårdsverket.

Under våren 2018 har frågan ytterligare aktualiserats i en gemensam skrivelse till Naturvårdsverket där Svenska Jägareförbundet och Svenska Bågjägare Förbundet gemensamt gör en hemställan om att tillåta jakt med jaktpilbåge.

Mötet hölls i god anda och SBJF´s representant uppfattade att han kunde nå fram till de övriga mötesdeltagarna med vårt budskap.