Vad gör Svenska Bågjägareförbundet efter att remissvaren inkommit?

Vi har presenterat och stöttat med ytterligare information till myndigheten som ligger till grund för att
denna jaktform skall möjliggöras, detta då det blivit debatt i media och sociala medier där argumenten
mot bågjakt är mer baserade på känsloargument och förutfattade meningar än korrekta fakta.
Här följer faktabaserad kunskap om bågjakt:

 • Bågjägaren är väl utbildad och har genomfört minst två Jägarutbildningar.
 • Jakt med pil och båge har miljömässigt en låg belastning samt även en låg belastning på
  viltresursen.
 • Bågjakten har jämförbar felskjutningsfrekvens jämställd med konventionell kulvapenjakt.
 • Finland, Åland samt Danmark har tiotals år av erfarenheter av pilbågsjakt på rådjur och mindre
  vilt.
 • Finland har tidigare och Danmark inför nu jakt med pilbåge på större hjortvilt som vitsvans, kron
  och dovhjort.
 • I Nordamerika fälls årligen långt fler än en miljon hjortar med pil.
 • Danska Naturstyrelsen har samlat in material 1999-2005 under Jakt med pilbåge på rådjur som
  klart visar på liknande eller lägre felskjutning i jämförelse andra jaktmedel.
 • Ett pilskott vid jaktavstånd är lika effektivt som vid en träff av en expanderade jaktprojektil, Ref,
  Stocke-Arnemo.
 • Testverksamheten i Svenska hägn utföll med goda resultat, jakt med pil och båge är full
  jämförbara med andra jaktformer.
 • Jakt med pil och båge uppfyller väl de krav på djurvälfärd som ställs i SVA´s protokoll ”DISA” över
  avlivning av vilt i hägn.
 • Veterinärer vid Madrid´s ”Recovering Center for Wild Animals” konstaterade att djurvälfärden
  var väl tillgodosedd under den populationsreglerande jakten på vildsvin i Madrid. Första
  säsongen undersöktes samtliga fällda vildsvin (45).

Förbundet vidhåller den anmaning till Naturvårdsverket om att jakt skall kunna bedrivas med pil och
båge för de jägare som genomfört den föreslagna utbildningen med tillhörande prov.