Ett steg närmare bågjakt

 

Jägareförbundet har tillsammans med Bågjägareförbundet nu lämnat sitt förslag till hur bågjakt ska kunna tillåtas i Sverige. I det ingår att allt svenskt vilt förutom stora rovdjur och säl ska kunna jagas med pil och båge.

I sin hemställan tecknar Svenska Jägareförbundet och Svenska Bågjägareförbundet en kort bakgrund över de diskussioner som lett fram till att man nu levererar ett skarpt förslag till Naturvårdsverket.

Frågan om bågjakt ska tillåtas även i Sverige har diskuterats under årtionden. Med jämna mellanrum har det lett till att myndigheter fått förslag om att sådan jakt ska tillåtas.

Man konstaterar att försöksverksamhet har bedrivits på hägnat vilt i Sverige, samt att utredningar visar att moderna pilbågar är effektiva jaktvapen. Utöver det argumenterar de båda förbunden, är bågjakt tillåten i en lång rad länder, bland annat i Finland och Danmark.

 

Skjutvapen ett krav

För Jägareförbundets del gäller att två på varandra följande årsstämmor har ställt sig bakom tanken på att jakt med pil och båge ska bli tillåten även i Sverige.

I skrivelsen föreslår man följande regelverk för bågjakt:

 

• Jägaren ska ha licens på skjutvapen för det vilt som ska jagas, såvida denne inte är under 18 år och uppsiktsjagar tillsammans med sådan jägare.

• Jägaren ska ha genomgått godkänd utbildning för jakt med pil och båge.

• Jägaren ska ha klarat bågjägarexamens teoretiska och praktiska prov.

 

Skärande blad

Tillåtet vilt ska vara allt svensk vilt utom säl och de stora rovdjuren. Samtliga typer av pilbågar ska vara godkända. De praktiska proven måste vara avlagda med samma typ av pilbåge och pilar som ska användas under jakten. Pilen ska ha metallspets och inte ha färre än tre skärande blad.

I promemorian anges också vilka pilvikter och diametrar på pilbladen som ska gälla för olika vilt.

Förbunden skriver också om hur provverksamheten kan regleras. I mycket liknar det man föreslår den vanliga jägarexamen med Naturvårdsverket som fastställer regelverk, samt att Svenska Jägareförbundet tar fram utbildningsmaterial, utbildar instruktörer och examinatorer.