Dansk motion om hjortjakt med båge.

Danska regeringen lägger fram ett förslag om jaktlag. Klicka på länken för att läsa om vad som händer inom bågjakten i Danmark.

http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2017/regeringen-fremsaetter-forslag-om-ny-jagtlov/