Förslag om permantad jakt på stora hjortvilt i Danmark!

Av Morten Kargo/FADB

Nu kom det! Förslaget till förordning
som tillåter jakt på de stora hjortvilten i
Danmark.

Ordförande i Foreningen af Danske
Buejægere(FADB) Kirsten Andersen säger:

Det gläder mig och många bågjägare över hela
landet. Ett stort steg för bågjakten i Danmark.
Härmed ska ett stort tack riktas till alla som
bidragit under processen, alla som anmält data
under försöksperioden och alla de som skrivit
och argumenterat för jakt på de stora
hjortarterna. Vi vill även rikta ett tack till de goda
krafterna på Viltvårdsrådet som slutligen kom
med den avgörande rekommendationen.

Bågjägarna står nu inför en viktig uppgift. Vi
måste visa att vi kan leva upp till ansvaret att
jaga stora hjortvilt med pil och båge, och
rapportera alla skott, inklusive felskjutningar, så att de framtida utvärderingarna blir ett bevis på vår jaktförmåga.

Förslaget till beslut innehåller även kraven på
utrustning m.m. och dessa är desamma som
under försöksperioden.

Pilens energi minst 80 Joule
Jaktspets med fasta blad, minst tre blad och en
minsta diameter på minst 25 mm.
Lägsta pilvikt är 33 gram.
Precis som under den tidigare försöksperioden
finns en anmälningsskyldighet och denna gång
sker det elektroniskt och en mer användarvänlig
lösning förväntas.

En remiss ligger ute till den 1 augusti. Om det
inte inkommer några väsentliga invändningar
förväntas ministern underteckna beslutet som
sedan träder i kraft fr.o.m. 1 sept 2023.

Läs mer: Samrådsmaterialet här:
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.window
s.net/1354f265-d065-48b4-b262-31e608fcf3a1/Bekendtg%C3%B8relsesudkast.p
df