Nyheter

Möte på Naturvårdsverket

Som ordförande i Svenska Bågjägareförbundet (SBJF) deltog jag vid möte på Naturvårdsverket (NV) rörande NV´s uppdrag och tidigare remiss om förändringar i jaktmedel. Mötet ägde rum torsdag den 12 Mars. För SvJF räkning deltog Riksjaktvårdskonsulent […]

Nyheter

Bågjaktrutredningen

Sveriges lantbruksuniversitets vetenskapliga råd för djurskydd har nu kommit med sitt yttrande om jakt med pil och båge. Rådet tar inte någon konkret ställning vad gäller för eller emot införande av bågjakt. I SLU:s yttrande nämns att […]

Nyheter

Besök på Riksdagen

Ditt förbunds representanter fick möjligheten att uppvakta delar av Riksdagens Jordbruksutskott under onsdag förmiddag. Under uppvaktningen gav vi en bild av det nuvarande läget med tillhörande historia och lokala krav  för bågjakten i Skandinavien och […]

Nyheter

Dags för medlemsavgift

Hej Bågjägare. Vi hoppas du vill fortsätta stödja oss i vårt arbete för bågjakt i Sverige även detta år. Vi fortsätter vårt täta samarbete med Svenska Jägarförbundet och upprätthåller kontakter med Naturvårdsverket (NV) i frågan […]

Nyheter

Svensk Vildnad

Deltagande i möte Svensk Vildnad Fredag 29 November (En oberoende stiftelse för förvaltning av viltet i Sverige) Du kan se programmet via länken nedan: https://jagareforbundet.se/vilt/viltnyheter/2019/10/det-vardefulla-viltet—en-resurs-for-samhallet/ Ett flertal nya kontakter upprättades och många etablerade vidareutvecklades. En […]

Nyheter

Jaktpilens verkningsätt

Läkaren och bågjägaren Bengt Georén  har tillsammans med SBJF producerat en uppdaterad version av dokumentet Jaktpilens verkningssätt. Detta dokument är ytterligare ett som SBJF skickat in till SLU och Naturvårdsverket och andra berörda för att […]

Nyheter

Fler utbildade bågjägare

Årets sista IBEP utbildningen på avslutades med gott resultat. Åtta nya bågjägare mottog IBEP certifikat söndagen den 24 november. Det obligatoriska teoriprovet avklarades med höga poäng, så även skjutproven. Speciellt glada blir vi när jägare […]