Svenska BågjägareförbunderOrdförande: Else Ammentorp

Kontakta Else!

Bågjägareutbildningar:
Dansk Bågjägarutbildning 1982
Dansk Bågjägarutbildning instruktör
IBEP grundutbildning 2000
IBEP instruktör

Första vilt med pilbåge:
Rådjur Danmark

Bakgrund:
Jobbar med diagnostik till veterinärkliniker och djursjukhus
Därför är jag bågjägare:
Ett fascinerande sätt att jaga på som också giver mycket fina naturupplevelser

Därför är jag engagerad i styrelsen:
Jag vill gärna göra en skillnad och vill at vi ska ha möjligheten att få jaga i Sverige med pil och båge också

Vice-ordförande: Jonas Backman

Bågjägareutbildningar:
IBEP

Första vilt med pilbåge:
Rådjur

Därför är jag bågjägare:
För den anpassning, respekt, engagemang och förberedelse till naturen, viltet och stunden som krävs vid bågjakt. Därtill för de fördelar med att se naturen som förnyelsebar resurs på ett reflekterande sätt. Det är en unik och krävande form av jakt som kompletterar de befintliga jaktformerna väl.

Därför är jag engagerad i styrelsen:
I styrelsen har jag möjlighet att dels påverka men också att informera och jobba med olika frågor för bågjakten. Jag tycker att det är viktigt att kunskap om bågjakt förs fram på ett bra sätt.

Kassör: Ernst Persson

Ernst PerssonKontakta Ernst!

Bågjägareutbildningar:
IBEP, 1989

Första vilt med pilbåge:
Rådjur

Övriga jakterfarenheter:
Har jagat med konventionella skjutvapen sedan 1977. Främst med kulvapen (älg och rådjur).
Jag har tidigare varit aktiv i jaktvårdskrets (ordförande och sekreterare), samt under många år ordförande i Jaktskytteklubb.
Har tidigare tävlingsskjutit en hel del.
Är för närvarande styrelseledamot och kassör i ett Älgskötselområde.

Bakgrund:
Har hela yrkesverksamma livet i stort sett arbetat med
produktionsberedning, planering, inköp och liknande.

Därför är jag bågjägare:
Har fastnat för bågjakt då jag upplever den som vara mer på allvar, uppträder
man inte på rätt sätt blir man troligen utan byte.

Därför är jag engagerad i styrelsen:
Sitter med i styrelsen sedan många år. Främst för att jag vill vara med och
legalisera bågjakten i Sverige. Samt sprida information och kunskap
om en fascinerande och fungerande jaktmetod.

Sekreterare: Thorsten Michelfelder

Thorsten Michelfelder

Kontakta Thorsten!

Bågjägareutbildningar:
IBEP, April 2010 vid Bågjägarskolan i Sollebrunn
Journèe de Formation Obligatorire - Fransk bågjägarutbildning 2012
Dansk bågjägareexamen 2013

Första vilt med pilbåge:
Fasan i Danmark hösten 2011.

Övriga jakterfarenheter:
Jagar regelbundet på arrenderade jaktmarker söder om Örebro, fram för allt dovhjort och rådjur. Sedan några år tillbaka är jag medlem i ett jaktlag i norrland för älgjakten. Går även på jakt efter viltsvin.

Bakgrund:
Ingenjör med inriktning mot Mekatronik vid Karlsruhes Högskola (Tyskland) och inriktning mot Automation vid Örebros universitet. Arbetar med utveckling av styrsystem till gruvmaskiner och maskiner som änvänds vid tunnelbygge.

Därför är jag bågjägare:
Bågjakt ger mig många möjligheter att vistas i naturen på ett alldeles speciellt sätt.

Därför är jag engagerad i styrelsen:
I styrelsen för Bågjägareförbundet har jag möjlighet att påverka människor och informera om bågjaktsupplevelsen. Eftersom bågjakten innebär ett kontinuerligt lärande om naturen och gör att man på ett speciellt sätt är del av naturen, vill jag lyfta fram bågjakten som ett viktigt redskap för att förmedla respekt för naturen.

Ledamot: Jesper Loge

JesperLoge

Bågjägareutbildningar:
IBEP 2013

Första vilt med pilbåge:
Den som lever får se.

Övriga jakterfarenheter:
Jagar främst älg och vildsvin på arrenderade marker i Uppland sedan många år tillbaka.

Bakgrund:
Jobbar med test och verifiering av mjukvara.

Därför är jag bågjägare:
Det är en gammal barndomsdröm som äntligen gått i uppfyllelse.

Därför är jag engagerad i styrelsen:
För att fler jägare skall få möjligheten att uppfylla sin barndomsdröm utan att behöva söka sig utomlands.

Ledamot: Johan Immelgård

Johan Immelgard

Bågjägareutbildningar:
IBEP 2015

Första vilt med pilbåge:
Inget än!

Övriga jakterfarenheter:
Jägare sedan många år tillbaka.

Bakgrund:
Har arbetat som Hotelldirektör och nu som VD, sitter i Uppsala Baskets styrelse samt driver Uppsala Baskets Nätverk.

Därför är jag bågjägare:
Jakten för mig får en helt ny upplevelsen då man kommer närmre viltet. Ställer högra krav på mig som jägare vilket jag tycker om.

Därför är jag engagerad i styrelsen:
Jag vill förverkliga drömmen att få jaga med pil & båge på min egna marker. Vill att fler inom den svenska jaktkåren ska få möjligheten att få uppleva denna jaktform.

Ledamot: Anders Gejer

Bågjägareutbildningar:
Dansk Bågjägarutbildning 1985
IBEP grundutbildning 1985
Instructor IBEP 1987
Master Instructor IBEP 1991- Frankrike
Safe treestand Instructor 2009

Första vilt med pilbåge:
Gräsand Finland 1978

Bakgrund:
Geologutbildning STU, driver bågskytte-jaktfirma.

Därför är jag bågjägare:
Ett fantastiskt sätt att jaga på, det kompletterar övriga jaktmetoder som jag givetvis också använder.

Därför är jag engagerad i styrelsen:
Jag har en vision av att vi skall få jaga i Sverige med pil och båge, jakt med pil och båge passar på ett fantastiskt sätt in i modern viltförvaltning.

Bli medlem!

Stöd införandet av bågjakt, spridning av korrekt (saklig och vetenskaplig) information samt utbildning av bågjägare.

Bli medlem nu!

Enkätfråga

Jagade du med pilbågen under senaste jaktsäsongen?

Berätta om dina upplevelser

Skicka in berättelsen av dina upplevelser och bifoga ett antal bilder.

Det kommer alla medlemmar tillgodo!

Vi kan lägga ut det på hemsidan eller ha en artikel i tidningen.

Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vill du annonsera ?

... på vår hemsida?
eller
... i vår förbundstidning?

Hör av dig!