Svenska BågjägareförbunderDansk Bågjägarexamen

2016-02-14 DanskJagttegnFör att få tillstånd att jaga med pil och båge i Danmark, krävs att man går en bågjaktsutbildning och består ett bågjaktprov. Förutsättningar för att få delta i bågjaktprovet är dels att man har Jägarexamen, samt att man har betalat det danska jaktkortet (jagttegn) för pågående jaktsäsong. Utöver detta skall man ha deltagit vid en obligatorisk bågjägarkurs som hålls av Föreningen av Danska Bågjägare, Sverige.

 

Bågjaktsproven består av en teoretisk och en praktiskt del. Den teoretiska delen av provet omfattar 20 skriftliga bågjaktrelaterade frågor. För att bli godkänd får man inte ha fler än två fel. Är teoriprovet godkänt, ger det tillträde till den praktiska delen av provet.

 

Den praktiska delen av provet är ett skjutprov, där aspiranten ska träffa 5 av 6 viltfigurer innanför lung-/hjärtområdet. Figurerna står på okänt avstånd upp till 25 m. Vid genomförandet av det praktiska provet tas även hänsyn till hur aspiranten hanterar säkerhetsaspekten.

 

Om man får godkänt på alla delprov, betyder detta att man ges tillstånd att bedriva bågjakt i 5 år med samma pilbågstyp som provet har godkänts med. Inom denna femårsperiod får bågjägaren, om hon/han så önskar, möjlighet att skjuta upp för det praktiska provet med annan bågtyp för att bedriva jakt även med denna bågstyp. Anmälan sker via "Mit jagttegn" på Danska Naturstyrelsens hemsida och fristen för betalning och anmälning är densamma som gäller för nya aspiranter.

 

Det finns en hel del viktiga krav som måste uppfyllas för att bli godkänd för att gå bågjaktsprovet i Danmark.

  • Aspiranter till bågjaktprovet kan anmälas till Dansk Naturstyrelsen av en kursledare.
  • Anmälan skall senast ske 31 december för vårprovet ("förårprov") och senast 9 juni för höstprovet ("efterårprov").
  • De anmälda aspiranterna ska sedan kunna betala och anmäla sig till bågjaktproven via den Danska Naturstyrelsens Jaktportal (jagtportalen).
  • För att anmäla sig till bågjaktprovet och att bli kallad till proven, ska en provavgift på 205 DKK avläggas.
  • Senaste betalningsdag för bågjaktprovavgift är: Vårprovet senast den 15 februari Höstprovet senast den 15 juli

 

Uppdatering av jaktkort efter femårsperioden: Bågjägare som ska förnya jaktkort med bågjakt tillagt (buejagttegn) efter det att femårsperioden har löpt ut, får meddelande om detta från Naturstyrelsen året innan jaktkortet löper ut.

 

Bågjägaren kan själv anmäla sig till ett bågjaktprov: Vårprov från 15 januari till den 22 februari Höstprov från fra den 15 juni till den 22 juli

 

Betalning och anmälan sker via "Mit jagttegn" på Naturstyrelsens hemsida. Om man inte själv anmäler sig, blir man automatiskt tilldelad ett datum för att genomgå provet.

 

 

 Hitta nästa kurstillfälle

 

 

Bli medlem!

Stöd införandet av bågjakt, spridning av korrekt (saklig och vetenskaplig) information samt utbildning av bågjägare.

Bli medlem nu!

Enkätfråga

Jagade du med pilbågen under senaste jaktsäsongen?

Berätta om dina upplevelser

Skicka in berättelsen av dina upplevelser och bifoga ett antal bilder.

Det kommer alla medlemmar tillgodo!

Vi kan lägga ut det på hemsidan eller ha en artikel i tidningen.

Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vill du annonsera ?

... på vår hemsida?
eller
... i vår förbundstidning?

Hör av dig!