Förutom träning av bågskyttet kan det vara bra med träning av kroppen och dess olika delar. Det är givetvis viktigt och nyttigt med träning av hela kroppen men en del områden kan det vara vikt att lägga lite extra tid och energi kring.