Svenska BågjägareförbunderMedlemsavgift 2017

Kom ihåg att betala din medlemsavgift innan årsmötet!

Information ang betalningen hittar du här.

Information till årsmötet hittar du när du kollar på tidigare nyhet här på hemsidan, några rader ner.

 

Tack för ditt stöd!

FACE-möte i Bryssel

2017 04 07 FACEmeetingFACE (European Federation of Associations of Hunting and Conservation) är sammanslutningen av alla jägareförbund i Europa.

Tre representanter från vårt förbund hade möjlighet att via EBF delta vid FACE medlemsmöte fredag 7 april 2017. Dessutom deltog ytterligare en EBF-representant från Spanien.

Under mötet diskuterades bl.a. hanteringen av EUs vapendirektiv samt fågel- och habitatsdirektivet. För andra året i rad presenterades "FACE biodiversity manifest" som beskriver inom vilka områden jägare bidrar till den biologiska mångfalden. Mer information finns på FACE hemsida.

Sammanfattat blev det ett mycket konstruktivt möte med en ny policy för FACE. Det som var mest intressant för oss som bågjägare var att man i den nya strategin lyfter fram "traditionella jaktmetoder".

Mötet gav oss dessutom möjlighet att inte bara träffa representanter från Svenska Jägareförbundet utan även representanter från andra europeiska jägareförbund för att diskutera bågjaktsfrågan med de olika länderna.

EBF generalförsamling i Bryssel

European Bowhunting Federation (EBF) är den europeiska sammanslutningen av alla bågjaktsorganisationer i Europa.

I år anordnade EBF sin årliga församling i den europeiska huvudstaden Bryssel. Även om Europa verkar vackla på den politiska sidan, så är den europeiska bågjaktssidan enig och visar förståelse och för konstruktiva diskussioner runt de problem som de olika länderna står inför.

I år hade man planerat ett speciellt bågjaktsseminarium på fredagen före generalförsamlingen. Syftet var att visa de inbjudna representanterna från det belgiska jägareförbundet samt belgiska politiker och även medlemmar från FACE (European Federation of Associations for Hunting and Conservation) vad bågjakt handlar om.

I Belgien är det sedan förra året tillåtet att jaga med pil och båge som jaktmedel, men bara i en del av landet. Nu samlar man kraft för att försöka utöka bågjakten till hela landet.

Själva seminariet delades upp i ett antal föreläsningar som handlade om 20 år bågjakt i Frankrike, faktorer som har inflytande på pilens penetration, en dansk studie om bågjakt, förvaltning av vildsvin med pil och båge i Madrid samt en föreläsning om olika bågjaktsresor runt om i världen.

Vid generalförsamlingen deltog ett tjugotal personer. Ett större antal personer kom från Belgien, men på plats fanns även företrädare för Tjeckien, Italien, Finland, Tyskland, Frankrike, Estland, Sverige, Frankrike, Spanien, England, Schweiz, Slovakien och Österrike.

Den första generalförsamlingsdagen hade varje land ca 15 minuter på sig att presentera det gångna året. Genom kontakten som finns mellan länderna kunde information även presenteras för de länder som i år inte hade möjlighet att närvara.

Representanten från Sverige (Thorsten Michelfelder) hade nöjet att kunna presentera i stort sett tre positiva utvecklingar:
- Den positiva kontakten till såväl Jägarnas Riksförbund som Svenska Jägareförbundet och motionerna som lämnades in till Svenska Jägareförbundet
- Naturvårdsverkets skrivelse "Strategi för svensk viltförvaltning", där bågjakt antyds (se tidigare artikel)
- Avstyrd riksdagsmotion där bågjakten explicit skulle förbjudas, även om den redan är förbjuden idag
Dessutom kunde representanten även presentera en ny lokalklubb (Wermlands Bågjägare), vilket går emot den generella trenden hos alla ideella föreningar att de tappar medlemmar.

På eftermiddagen hölls ett antal diskussioner bla angående etik och värdegrunder och hur viktigt det är att efterleva dessa.

Dessutom presenterades en vetenskaplig studie där en professor inom ballistik i Tyskland ska titta närmare på pilbågsjakten. En hemsida med ett frågeformulär har publicerats och det önskas av alla bågjägare som har jagat, att registrera sin jakt där. Materialet är tänkt att användas i Tyskland som diskussionsunderlag gentemot myndigheter. Under knappt ett års tid har 47 registreringar inkommit och man hoppas på en större beredskap hos bågjägarna i de andra europeiska länderna att hjälpa till vid datainsamlingen.

2017 04 01 EBF GA Brussels

En långdragen diskussion hölls angående kortisolhalten och adrenalinhalten i skjutna djur. Den informativa sammanfattningen var att kortisol inte byggs upp förrän 1-2 minuter efter att djuret blir stressat. Däremot försvinner adrenalinhalten ur blodet rätt snabbt, inom några sekunder. Därmed är det inte möjligt att via den vägen få kvalitativ information om djuret är stressat strax efter skottillfället eller inte.
Diskussionerna fortsatte och handlade om hur stressade djuren egentligen blir av bilar, flyg, fyrhjulingar, skogsbesökare, andra djur som framförallt predatorer, men också djur av samma art.
Efter skottet (vilket enligt våra etiska värdegrunder alltid handlar om en strävan efter en situation där djurens lidande minimeras) blir djuren medvetslösa efter max. 15 sekunder och känner därför ingen smärta längre. Den filosofiska frågan som förblev öppen i rummet var om djuren blir mer stressade av sin omgivning än av skottet som de i de flesta fall inte är medvetna om har hänt.

Mötesdagen avbröts med kvällsmat och skulle fortsätta innan sedvanliga åremöteshandlingar skulle avhandlas nästa dag.

Styrelsen utökas med ytterligare en person som representant gentemot FACE, annars är det samma uppsättningen som året innan. Se EBFs hemsida.

Mötet avslutades på söndag runt 11:15 och de deltagare som hade sena flygbokningar fick vänta på hotellet fram till sent på kvällen, innan de kunde åka hem, medan andra lämnade Bryssel redan direkt efter mötet med nyfunnen inspiration för att kämpa för bågjakten här hemma i Sverige.

 

Årsmöte 2017

Svenska Bågjägareförbundet håller årsmöte i Ånnaboda (Storstenshöjden konferensanläggning), som ligger någon km väster om Garphyttan (ca 2mil väster om Örebro).

 

Mötet äger rum 29 april 2017, kl 14:00 och är öppet för alla medlemmar.

 

Till en gemensam buffet lunch innan årsstämman hälsar vi välkommen kl 12:30 i konferensanläggningens restaurang.

Du hittar mer information till själva anläggningen samt vägbeskrivning dit på konferensanläggningens hemsida (www.annaboda.com).

För bokning av boende ber vi dig att ringa direkt till konferensanläggningen (019-295500). (Enkelrum kostar 795:- och dubbelrum 995:-)

För att underlätta för Ånnabodas personal med planering av lunch osv ber vi dig att du anmäler dig till sekreteraren via epost (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) eller SMS (070-3285338) SENAST 20 april. Tack!

 

Jaktstigen hålls på 3D ranchens bana (www.3dranchen.se) på söndagen 30 april 2017 med start från kl 9:00.
3D ranchen befinner sig nord ost om Örebro vid E18/E20 (vägen till Glanshammar, avfart 116). Detaljerat vägbeskrivning dit hittar du på ranchens hemsida.

 

Vi hälsar alla medlemmar hjärtligt välkommen!

Betala med Swish!

Nu finns det möjlighet att betala medlemskap med hjälp av Swish.

Läs mer under medlemskap.

 

2017, ett år med nya möjligheter

2017 02 27 om samarbete med jagareforbundetRiksdagens jakt- och fiskeklubb hade årsmöte i januari. På detta möte medverkade Svenska Jägarförbundet (SJF) med bågjakt som tema. En presentation av jakt med pil och båge, samt läget i Sverige presenterades av Svenska Bågjägareförbundet (SBJF). Informationen blev positivt mottagen och under frågestunden fick klubbens medlemmar svar på diverse frågeställningar.

Samarbetet fortlöper med ett möte mellan de två förbunden efter stämmobeslut 2016 på SJF's årsstämma. Viltvårdskonsulent Björn Sundgren är utsedd av förbundsstyrelsen som representant för att ta fram underlag gällande bland annat regelverk för bågjakt, arter att jaga, krav för bågjägare och krav på pilbågar.

Förslag togs fram i samarbete med SBJF och presenteras på SJF´s ordförandekonferens 10-11 februari 2017. Förslaget till förbundsstyrelsen skall vara klart inför stämman i maj. Beslut på  SJF´s stämma 3-4 juni 2017.

Naturvårdsverket fick regeringsuppdrag att ta fram strategi för svensk viltförvaltning som innehåller ”Framtidens viltförvaltning behöver kunna hantera ständig förändring” och  ”Utveckla möjligheterna att använda nya sätt att jaga”. SBJF håller kontakten med Naturvårdsverket.

Else Ammentorp

Ordförande SBJF

Möte med Jägarnas Riksförbund

Under tidigt vinter 2016 hade SBJF med Anders Gejer som representant ett möte med Jägarnas Riksförbund.

Bli medlem!

Stöd införandet av bågjakt, spridning av korrekt (saklig och vetenskaplig) information samt utbildning av bågjägare.

Bli medlem nu!

Enkätfråga

Jagade du med pilbågen under senaste jaktsäsongen?

Berätta om dina upplevelser

Skicka in berättelsen av dina upplevelser och bifoga ett antal bilder.

Det kommer alla medlemmar tillgodo!

Vi kan lägga ut det på hemsidan eller ha en artikel i tidningen.

Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vill du annonsera ?

... på vår hemsida?
eller
... i vår förbundstidning?

Hör av dig!